acık ögretim
  Orta Dogu Programı
 

tema ekle

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ORTA DOĞU PROGRAMI

T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca Orta Doğu ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız için Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programı uygulanmaktadır.


KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Açıköğretim Lisesi Orta Doğu Programına Suudi Arabistan ve Libya'da yurtdışında geçerli bir ikamet izni olup da;
 Türkiye’de ortaokulu veya ilköğretim okulunu bitirenler,
Türkiye’de bulunduğu dönemde lise veya dengi bir okula devam ederken öğrenimini yarıda bırakanlar ile
 Yurtdışında öğrenim görüp, denklik yaptırmış ve bu denklik sonucu ortaöğretim(lise veya dengi okul) mezunu olmadığı anlaşılan her yaş ve her meslek grubundaki vatandaşlar başvurabilirler.


BAŞVURU YERLERİ

Orta Doğu ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız Açıköğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt yaptırmak için Anadolu Suudi Arabistan ve Libya'daki Türk Okullarnda bulunan İrtibat Bürolarına müracaat edebilir.


BAŞVURU SÜRESİ

Programa ilgi duyan herkes her zaman gerekli başvuruyu yapabilir. Öğrenciler tarafından ilgili bürolara ulaştırılan belgeler eksiksiz ve doğruysa kabul edilir ve Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programı öğrencisi olarak kayıt yaptırmak üzere Ankara’ya Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderilir.


ÖĞRETİM SİSTEMİ VE DERS SEÇİMİ


1. Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi

Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar. Öğretim sistemi Açık Öğretim Lisesi Öğretim Sistemi ile aynıdır.

2. Ortak Dersler

a) Ortak Dersler, Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için alınması gereken derslerdir. Bu dersler başarılamazsa tekrar alınması gerekir.

b) Üç kez sınava girilerek başarısız olunan ortak dersten muaf olunur. Muaf olunan dersin kredisi
kazanılmış olmaz, sadece başarma zorunluluğu ortadan kalkar. Muaf olunan ortak ders, istenirse tekrar alınabilir.

c) Açık Öğretim Lisesi ders programında yer alan dersler, ait oldukları döneminden önce alınamazlar. Bir birinin devamı olan bir dersin dönem sırasına göre alınması gerekir. Birbirinin devamı olan ortak derslerden birini başaramayan öğrenci, başaramadığı dersi (Tarih–1 gibi) bir sonraki dönemde, devamı olan dersle birlikte (Tarih–1, Tarih–2 gibi) alabilir.


SINAVLARI KİM YAPAR?

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 1995-1996 öğretim yılından bu yana Orta Doğu ülkelerinde yaşayan öğrencilere sorular Açık Öğretim Lisesince hazırlanıp belirlenen sınav merkezlerinde uygulanmaktadır. Sınavlar Suudi Arabistan ve Libya'da bulunan Türk Okullarında yapılır. Sınav sonuçları internet aracalığı ile ilan edilir.

Sınavlara katılmak için kayıt yaptıranlar bu okulun öğrencisi olurlar ve sınavları başarıyla tamamlayanlar bu okulun diplomasını alırlar.

 

SINAVLARA KİMLER KATILABİLİR?

Sınavlara Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt yaptırmış ve durumu AKTİF olan öğrenciler girebilir. 


SINAVLAR NE ZAMAN, NASIL VE NEREDE YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt yaptıran öğrenciler her öğretim yılında birinci ve ikinci dönem sonunda olmak üzere iki kez sınava girerler. Sınavlar T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yürütülür ve Türkiye'de uygulanan takvime göre belirlenen bir hafta sonunda iki gün arka arkaya (Cumartesi - Pazar) yapılır. Tüm derslerin sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen öğrencilere ayrıca ek bir sınav yapılmaz.

Sınavlar Trablus, Riyad, Medine ve Cidde şehirlerinde bulunan Türk Okullarında yapılır.


SINAVLARA HAZIRLANMAK İÇİN HANGİ KİTAPLAR KULLANILIR?

Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programında  Turk Okullarından ders notlarını içeren CD'lerden faydalanabilir. Öğrenciler bu CD'lerde bulunan ders notlarından çalışarak sınavlara hazırlanırlar. Bu ders notları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen içeriğe göre liselerde kullanılan dökümanlar uzaktan öğretim tekniğine göre yeniden düzenlenmiş halidir.


KAYITLAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Lisesi Orta Doğu Programına kayıt işlemleri her yılın çalışma takviminde belirtilen zamanlarda yapılır.

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programına kesin kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarından şu belgeler istenir :

1. Başvuru Dilekçesi

2. Öğrenim Belgesi
Ortaokul mezunları için, ortaokul diplomasının aslı veya ilköğretimden mezun olanlar için ilköğretim diplomasının aslı
Liseden ayrılanlar için tasdiknamenin aslı
Yurtdışında öğrenim görenler için, Denklik Belgesinin aslı ( Bu belge Eğitim Müşavirlikleri veya Ataşeliklerinden alınır )

3. Nüfus cüzdanı sureti

4. 3 adet fotoğraf


PROGRAMIN YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARA SAĞLADIĞI YARARLAR NELERDİR?

1990-1995 yılına kadar Ankara Aydınlıkevler Lisesi ve daha sonra Açıköğretim Lisesi tarafından yürütülen yutdışı programları sayesinde birçok vatandaşımız lise mezunu olmuş ve üniversite kapılarını açabilmiştir. Şöyle ki; Herhangi bir nedenle öğrenimlerine devam edemeyen kişilere okula gitme zorunluluğu olmadan kendi kendine çalışarak, yarım bıraktıkları öğrenimlerini tamamlama ve bir üst öğrenime devam edebilme olanağı sağlamaktadır.

Türkiye’de orta öğrenimlerini yarıda bırakarak Suudi Arabistan  ve Libya'ya göç eden ve yurtdışında zorunlu eğitim yaşını doldurmuş olmaları nedeniyle, eğitim kurumlarına devam edemeyen, dolayısıyla yurtdışında gerekli olan eğitim düzeyine ve niteliğine sahip olamayan gençlere, Türkiye’de yarım bıraktıkları lise öğrenimini tamamlama imkanı ile yurtdışında iş olanaklarını artırmaktadır.

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Orta Doğu programı sayesinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın  öğrenimlerini tamamlayamayacak durumda olan çocuklarını Türk eğitim sistemi içine alarak lise mezunu olmalarının ve Türkiye’de üniversiteye gidebilmelerini sağlamaktadır.


Yurtdışı eğitim sistemi içinde çeşitli nedenlerle başarısız olan ve zorunlu eğitim yaşını doldurduktan sonra, eğitim için gerekli olan düzeyde bitirme derecelerine ulaşamadan sistemin dışına çıkanlara, alternatif eğitim yolu olanağının verilmesini sağlamaktadır.

Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının Türkçe dil düzeylerinin ve Türk kültürü bilgilerini geliştirilmesinin, ülkeleri hakkında bilgilerinin artırılmasının ve ülkeleriyle bağlarının güçlendirilmesini sağlamaktadır.


SINAVLARI BAŞARANLAR İÇİN HANGİ ÜST ÖĞRENİM İMKANLARI VARDIR?

Açık Öğretim Lisesi Orta Doğu Programından mezun olan vatandaşlar için, Türkiye’deki  yükseköğretim programlarına devam edebilme ve daha sonra Türkiye’deki yükseköğrenimden nakillerini aldırarak yurtdışındaki üniversitelerde öğrenimlerini tamamlama imkanları vardır.


ORTA DOĞU PROGRAMI AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU YERİ ve TELEFONLARI

 

Trablus Eğitim Ataşeliği
Telefonlar 00 218 213 401 146 00 218 061 223 002
Faks 00 218 213 401 146  
Trablus Türk Okulu
Telefon 00 218 213 340 64 38  
Faks 00 218 213 340 29 54  
Riyad Türk Okulu
Telefon 00 966 144 103 06 00 966 144 103 08 
Faks 00 966 144 103 06  
Medine Türk Okulu
Telefon 00 966 484 25 715  
Faks 00 966 484 25 716  
Cidde Türk Okulu
Telefon 00 966 257 28 25  

Not: Yurt dışındaki vatandaşlarımız bulundukları yerdeki Eğitim Ataşeliği, Eğitim Müşavirliği ya da Türk Okullarına başvurabilirler.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=